Nieuwsbrief juli 2017

We zijn alweer volop zomer en dus druk bezig met de voorbereidingen van ons komend bezoek aan SOID. Valiezen maken - met hierbij letterlijk veel gewik en geweeg - is daar een belangrijk onderdeel van. Maar vooraleer richting Cambodja te trekken, willen we jullie graag nog op de hoogte stellen van een aantal ontwikkelingen in ons project.

Eindelijk is het zover : we mogen fiscale attesten uitschrijven voor donaties aan SOID. Wie op jaarbasis voor minstens 40 euro aan giften overmaakt mag rekenen op een attest. We zijn echt blij dat hetgeen men aan ons project geeft nu voor 45 % kan recupereren via de beslastingen. Wij hopen dat dit een doorbraak betekent in het verwerven van donaties.

Eind vorig schooljaar werd er in Den Elzas , de scholen van Huldenberg en Loonbeek, naar jaarlijkse traditie een wafel- en truffelverkoop gehouden tvv SOID. Er werden niet minder dan 1036 dozen verkocht, wat resulteerde in een opbrengst van € 2675. Dat hebben de kinderen weer goed gedaan !

Het feit dat SOID echt wel heel goede en gedreven ‘fans’ heeft, leidde ertoe dat we zeer recent € 1100 subsidies kregen van het gemeentebestuur van Tervuren. De familie Beckers, wonende in de Veeweidestraat te Duisburg, steunt SOID met hart en ziel sinds hun dochter in 2011 samen met nog 2 andere meisjes stage deed bij SOID. Ze bezochten de Veal Village school al meerdere keren en zorgden ervoor dat ons project in Groot-Tervuren niet meer onbekend is. We zijn hen, en uiteraard ook het gemeentebestuur van Tervuren, zeer dankbaar !

Waar we ook nog zeer blij mee zijn, is het feit dat we - naast het Erasmusinstituut van Brussel en UC Leuven Campus Comenius - nu ook kunnen rekenen op de Karel de Grote Hogeschool van Antwerpen voor het ons toesturen van studenten die in het kader van hun opleiding een zuidstage willen doen. Dit is niet alleen een leerrijke ervaring voor de studenten zelf. Onze plaatselijke leerkrachten zien op deze manier ‘echte’ leerkrachten aan het werk van wie ze telkens veel opsteken. Het thuisfront van deze studenten wil natuurlijk ook weten waar ze terecht zijn gekomen, waardoor SOID hoe langer meer bekendheid geniet.

In 2017 hadden we eerst 2 studenten van het Erasmusinstutuut over de vloer : Céline Candel en Anouchka Deridder. Ze zijn beiden ondertussen gediplomeerde kleuterleidsters. Zij hebben Borey laten zien hoe een thema uit te werken in de ‘monkeyroom’. Naast het thema over ‘het lichaam’ hebben ze ook rond ‘fruit’ gewerkt. Ze hebben er ontzettend veel bruikbaar materiaal achtergelaten zodat ze hiermee ook nog later aan de slag kunnen gaan. Zowel Céline als Anouchka hebben er een onvergetelijke tijd gehad, maar ook zeer hard gewerkt.

Van half april tot half juni hadden we de eer en het genoegen Hannah Guypen van UCL te mogen ontvangen. Zij is nu onderwijzeres en heeft nog verdere studieplannen. Zij toonde een enorme gedrevenheid en verzekerde ons dat al onze leerkrachten zeer leergierig zijn en openstaan voor nieuwe ideeën.

Binnenkort zijn we zelf weer ginder en kunnen we hen met onze eigen ogen zien lesgeven. We kijken er erg naar uit om iedereen weer te zien, in de eerste plaats de kinderen voor wie we het allemaal doen. Uiteraard hebben we ook een heleboel te bespreken met Vanna.

Wij brengen jullie heel graag verslag uit van ons bezoek op onze jaarlijkse Cambodja-avond in de Vandervorstzaal te Loonbeek op zaterdag 21 oktober om 20 u. Wij hopen u daar te mogen verwelkomen !

Jaak en Martine Debois-De Keyser