Vrijwilligers

Vrijwilligers

Wat doe je als vrijwilliger ?

De kinderen zullen er evenveel uithalen als jij erin steekt en dat geldt ook voor jou zelf! Vertel de kinderen over jezelf en over je leven thuis. Plan lessen met de onderwijzers en help hen bij de uitvoering ervan. Of plan voor een deel lessen waarin jij zelf het voortouw wil nemen en laat de onderwijzers jou helpen. Bedenk spellen, wedstrijdjes en toetsen om ze aan te sporen om met plezier te leren en meet de vorderingen van de kinderen. Zet aktiviteiten op op het gebied van kunstvaardigheid, handvaardigheid en sport of help daarbij. Hou je met de kinderen bezig tijdens speeltijd.


Over welke vaardigheden moet je beschikken ?

Je hoeft geen onderwijzer te zijn of onderwijservaring te hebben, als je het maar leuk vindt om voor een groep kinderen te staan en je met hen bezig te houden. Je zult er niet alleen voor staan, je zult als team met een vaste onderwijzer werken die voor de discipline zal zorgen en die zal vertalen om de kinderen te helpen om het te begrijpen. Natuurlijk moet je vloeiend Engels spreken, maar je hoeft niet uit een Engels-sprekend land afkomstig te zijn – als je maar behoorlijk Engels spreekt en vertrouwen hebt in je vaardigheden op het gebied van de Engelse taal. Een sterk accent hoeft niet noodzakelijkerwijs een probleem te zijn – als de kinderen gids voor toeristen willen worden of in hotels willen werken dan zullen ze allerlei sterke accenten moeten begrijpen! Je zult een beetje tegen de warmte moeten kunnen – check de weerstatistieken voor het betreffende seizoen – en in staat moeten zijn om tamelijk lang te staan.

Wat verwachten wij ?


We verwachten dat vrijwilligers voor een periode van minstens 4 weken actief zullen zijn. Het kost immers tijd om de dagelijkse gang van zaken op school te leren kennen, alsook om kennis te maken met de leerkrachten en de kinderen. De eerste dagen stellen we voor om in de klassen te observeren. Daarna kunnen ze samen met en in samenspraak met de vaste leerkrachten aan de slag. We vinden het belangrijk dat vrijwilligers veel tijd investeren in conversatielessen. Zij zullen ook rekening houden met de Cambodjaanse gewoontes en regels. Het is bij voorbeeld van belang om naar Cambodjaanse normen fatsoenlijk gekleed voor de klas te staan. Een T-shirt zonder mouwen kan, maar geen te diepe halsuitsnijding. Een short kan, maar dan wel een met langere broekspijpen. Korte rokjes kunnen echt niet door de beugel.

Er wordt op school niet gerookt, ook niet op de speelplaats.

Kunnen de vrijwilligers om onvoorziene omstandigheden (vb ziekte) hun werk op school niet verrichten, dan wordt er verwacht dat ze de schooldirecteur op de hoogte stellen. Vrijwilligers werken nooit met kinderen individueel in een aparte ruimte. Kinderen worden ook niet meegenomen op een uitstapje, niet individueel, niet in groep. Als je als vrijwilliger in een klas lesgeeft, blijft de Cambodjaanse vaste leerkracht in de klas. Je mag en kan suggesties doen wat betreft de lessen die je wil geven, maar de vaste leerkracht kan jou ook vragen om gewoon verder te gaan met het programma zoals dat in elke klas voorzien is.

Vrijwilligers houden zich aan de lestijden van de school. Voordat je aan de slag gaat als vrijwilliger zal je gevraagd worden om een gedragscode te ondertekenen.

Neem steeds eerst met ons contact op zodat we het nodige kunnen regelen. Jullie kunnen bij ons ook terecht als jullie nog meer vragen hebben.

De belangrijkste eigenschappen van een goede vrijwilliger is geduld, liefde en aandacht voor de kinderen en het geloof dat je hen wat kan bijbrengen.